Day 7: trip from #Oaxaca and Chiapa de Corzo

Day 7: trip from #Oaxaca and Chiapa de Corzo